This is a True story

                                                                                                                                                                                        


This is a true story vertelt het verhaal van een mens die zich terugtrekt uit onze samenleving, weg van de druk, de burn-outs, het individualisme, de consumptiemaatschappij, de massacommunicatie en de verplichtingen. Deze installatie, bestaande uit foto’s, teksten en objecten toont de worsteling van een mens op zoek naar een alternatieve manier van leven. Maar in hoeverre kan je iets nieuws opbouwen zonder iets af te breken? Waar ligt de grens tussen idealisme en radicaliteit?

Geïnsipireerd door kluizenaars, Hikikomori, the Unabomber en outsider artists.

This is a true story is ontstaan vanuit een fascinatie voor de 'buitenstaander', de mens die weigert zijn rol te spelen in onze maatschappij. Vaak wordt zij afgeschilderd als een gek of zelfs als gevaarlijk beschouwd. In zekere zin is die buitenstaander gevaarlijk, maar ook noodzakelijk: zij stelt de maatschappij in vraag en legt haar tekortkomingen bloot.

Yuri van der Hoeven beschouwt het als de plicht van een kunstenaar om de rol van buitenstaander op zich te nemen. De maker hoeft zich niet zozeer werkelijk af te zonderen of terug te trekken uit de maatschappij, maar een zekere afstand tot het systeem is noodzakelijk. De afstand geeft de kunstenaar de mogelijkheid om nieuwe inzichten bloot te leggen.

A (true) story

In This is a true story zoekt van der Hoeven de grens op tussen realiteit en fictie. Fictie schept de mogelijkheid om dingen uit te vergroten en bepaalde aspecten van de ‘normale’ gang van zaken in vraag te stellen. Door een fictieve wereld te creëren, die flirt met de realiteit, biedt van der Hoeven de toeschouwer een nieuw perspectief op de bestaande wereld.

Fictie wordt vaak bestempeld als ‘niet waar’ en dat stigma wil van der Hoeven doorbreken. Zijn fictieve werelden zijn geïnspireerd op feiten en reële gebeurtenissen. Zo stelt hij in vraag wat echt is en wat niet en plaatst hij de realiteit in een ander daglicht.